Villkor

1. Villkor

Genom att anmäla dig till kursen accepterar du att följa dessa användarvillkor.

Materialet i denna kurs är skyddat av gällande upphovsrätt och varumärkeslagstiftning.


2. Använd licens

Tillstånd beviljas att ladda ner en kopia av nedladdningsbart material på kursens hemsida för personligt, icke-kommersiellt bruk. Enligt denna licens får du inte:

Modifiera eller kopiera materialet.

Använda materialet för kommersiellt syfte eller för offentlig visning (kommersiell eller icke-kommersiell).


3. Ansvarsfriskrivning

Materialet på kursens hemsida tillhandahålls "som det är". Företaget ger inga garantier, uttryckta eller underförstådda. Vidare garanterar företaget inga specifika resultat.


4. Revisioner

Material som visas på kursens hemsida kan innehålla tekniska, typografiska eller fotografiska fel. Företaget kan när som helst ändra innehållet på sin webbplats utan föregående meddelande. Företaget gör dock inte något åtagande att uppdatera materialet.


6. Länkar

Företaget har inte granskat alla webbplatser som är länkade till sin webbplats och är inte ansvarig för innehållet på någon sådan länkad webbplats. Inkluderingen av någon länk innebär inte godkännande av webbplatsen. Användning av sådan länkad webbplats är på användarens egen risk.


7. Ändringar av användarvillkoren för webbplatsen

Företaget kan när som helst ändra användarvillkoren för sin webbplats utan föregående meddelande. Genom att använda denna webbplats accepterar du den nuvarande versionen av dessa användarvillkor.